El perill de les patents de programari

01/10/2003 Jordi Mas i Hernàndez, jmas@softcatala.org

Les patents són la concessió d'un monopoli sobre una invenció durant un període limitat de 20 anys, després del qual tothom pot fer-ne ús. Van ser originalment creades per permetre recuperar les grans inversions fetes en recerca per les empreses, a canvi de què avancessin els detalls de la seva creació, produint així un benefici social.

El concepte de patents aplicat als programes d'ordinador és un sense sentit, ja que en la indústria del software no existeixen inversions grans en temps ni diners en recerca sinó en la creació de productes. La innovació és acumulativa, i basada en experiències prèvies, que en cap cas es requereixen grans infrastructures ni inversions. Avui en dia, ja existeixen els drets d'autor, les llicències de programari, les marques, i el secret industrial, que representen mecanismes més que vàlids per protegir als creadors.

Permetre la pantentabilitat de programes és tant absurd com permetre patentar les fórmules bàsiques de la matemàtica ja què és obrir la porta a patentar algorismes universals i bàsics que poden ser part de qualsevol programa. Amb les pantents de programari es fa realitat l'establiment d'un impost encobert per treballar amb les noves tecnologies. Així per exemple, tenim el cas de British Telecom que afirmava tenir la patent del concepte d'enllaç, tant bàsic per la pròpia web o els sistemes de documentació, o el cas d'Amazon que va patentar el concepte compra en un únic click "1-click". Això són només dos casos representatius, però n'hi ha centenars de patents concedides als EUA sobre algorismes i idees bàsiques a la informàtica.

Les patents permeten establir a les empreses amb més recursos econòmics i legals barreres d'accés a les noves tecnologies minant la innovació de les altres empreses, augmenten els costos de desenvolupament del programari innecessàriament i crean una incertesa a les empreses que desenvolupen, ja que en qualsevol moment poden infringir una patent sense saber-ho.

Ha hagut una mancança per part dels governs alhora d'informar a les empreses i usuaris de com els pot afectar aquesta nova legislació europea i de definir-se públicament davant aquesta problemàtica.