Barcelona's Taxi channel uses Linux

It has been a few months since I showed up at the vocalist's jam session at Tarantos in Barcelona city center. Fantastic as usual and after having a good time, the session ends up arround 2am. I walk to pick up a taxi to get home, obviously getting the usual drugs and sex offers for which la Rambla has become famous in the recent years.

I manage to jump into a taxi and I find a touch screen in the passager's sit. I try to use it but it does not work.

    Me: What is this mate?
    Taxi driver: It is an advertisement thing. I get paid for having this installed.
    Me: It does not seem to work.
    Taxi driver: Let me reboot it for you.
    (This is when I start to think how great software is nowadays)

Reboot starts and a little linux mascot shows up in the left corner of the screen and a Knoppix based system starts booting. Four euros of taxi later, the machine is finally initialized. It uses an old hardware and boots from CD. I can then use the application.  It is not bad but there is very little content.

The system is called the Taxi Channel and it is an advertisement platform with some contents. A little research on the Net seems to indicate the service is operated by Taxicom and it is already working on a few taxis in Barcelona and Valencia.

Linux is definetly getting everywhere these days :)

jordi | Friday 28 March 2008 - 3:06 pm | | Default | Seven comments

Reportatge al País: De extravagancia a negocio

Avui al País, edició electrònica i paper, publiquen un article sota el títol: De extravagancia a negocio. A l'article sortim entrevistats en Jordi Mallach, en Carlos Atarés i jo. Vaig contestar un bon grapat de preguntes, finalment surten dues declaracions:

Jordi Mas, de Softcatalà, añade: "Herramientas libres como LAMP (Linux + Apache + MySQL y PHP) se convirtieron hace años en un estándar de desarrollo de aplicaciones web. Hoy el software libre es un eje central en la infraestructura de Internet".

...

El futuro, asegura Jordi Mas, "son los ordenadores de bajo coste con Linux, segmento donde se prevé un gran crecimiento no sólo en países en vías de desarrollo, sino también en países como Estados Unidos, donde grandes superficies, como Sears y Wal-Mart, ya están vendiendo este tipo de ordenador. Linux además tiene bastante que decir en dispositivos móviles, consolas y media centers".

Aquesta entrevista me la van fer fa unes setmanes, quan Wal-Mart encara venia els PC de baix cost :)

jordi | Thursday 27 March 2008 - 09:56 am | | Default | No comments

Col·laboració amb el TERMCAT en la traducció de la documentació de l'OpenOffice.org al català

Des de que al setembre passat que vam ajudar a organitzar l'OpenOffice.org Conference a Barcelona i, de la qual la Generalitat va ser un dels sponsors, hem estat explorant mecanismes per tal de vertebrar la seva col·laboració en el projecte per tal de completar-ne la traducció.  Finalment, hem arribat a un acord amb el TERMCAT, amb el suport de la STSI, per tal de que ens ajudin a finalitzar la traducció al català de la documentació de la versió 3.x de l'OpenOffice.org.

Per donar-nos una mica de rerefons amb el TERMCAT vam signar un acord de col·laboració al 2000. Des de llavors els hem assessorat tècnicament quan ens ho han demanat i ells ens han ajudat a certificar la qualitat del Recull de Termes, la Guia d'estil i d'algunes traduccions.

Com sabeu el programari, les plantilles, el diccionari, un 25% de la documentació es troben ja en català. La col·laboració del TERMCAT es centrarà en ajudar-nos a acabar el 75% restant de la documentació, per la qualcosa destinaran un equip de tres traductors que treballaran durant quatre mesos. Addicionalment, el TERMCAT també farà una revisió completa de l'ajuda, no només del 25% traduït, sinó que ens ajudarà a comprovar que la traducció és coherent amb l'interfície d'usuari. Aquí hi haurà molta feina no només de comprovar que la documentació descriu amb precisió la versió en català de l'OpenOffice.org, sinó a més prenent cura que la descripció usa la versió catalana de les funcions del Calc, que els enllaços no estan trencats, etc. Aquest cap de setmana he creat precisament una primera versió dels punts a tenir en compte per aquesta revisió.

Amb la planificació que treballem ara pensem que la traducció la tindrem enllestida cap al setembre, per la qualcosa la primera versió complementament traduïda serà probablement l'OpenOffice.org 3.1. Respecte com afecta a la gent que estem traduint actualment, els traductors del TERMCAT faran servir exactament els mateixos processos i eines que usem nosaltres, funcionaran com uns traductors més de l'equip.

Finalment vull dir-vos que estic personalment molt content d'aquesta col·laboració i del resultat final, que serà una versió de l'OpenOffice.org completament en català i amb el segell de qualitat del TERMCAT. M'agradaria poder extendre aquesta col·laboració en el futur al altres projectes que considero força importants, com tenir una documentació del GNOME completament en català, quelcom que malgrat els esforços que estem fent encara estem una mica lluny d'assolir.

jordi | Tuesday 25 March 2008 - 12:24 pm | | Default | No comments

Guia de traducció de fitxers PO

Pràcticament tots els projectes que estem traduint des de Softcatalà usen el format PO (Portable Object) per gestionar les traduccions. A l'any 2004 en Quico Llach va escriure una petita guia per a traductors de com treballar amb diferents formats, incloent-hi els PO.

He recuperat las seva feina i l'he publicat a la Wiki de Softcatalà. He millorat el document original incloent-hi la descripció dels camps de la capçalera, millorant moltes de les explicacions, afegint eines amb que es pot treballar amb fitxers PO i com comprovar la seva correctesa.

Aquest document serà força útil ja és molt genèric el que permet que el podem compartir entre els diferents projectes que usen fitxers PO, evitant també,  que repetim les mateixes explicacions a les pàgines de projectes i que tots els projectes és beneficiïn de les millores que s'introdueixen.

No cal dir que podeu corregir tot allò que veieu i ampliar-lo amb informació que considereu útil.

jordi | Monday 24 March 2008 - 10:53 am | | Default | Two comments

gbrainy Windows madness and new version and location

Early this week I started to get a few messages regarding gbrainy from Windows users. I was very surprised because the current version is experimental and the only effort that I did to disseminate it was to blog once about it. Well, it turns up that some Windows software directories (see 1, 2, 3 or 4 as examples) have registered gbrainy and exposed it to a large number of Windows users.

From 16th of March until yesterday there were 12.661 downloads of the gbrainy Windows build:
[despertaferro httpd]# cat access-default.log| grep gbrainy-0.53.exe | wc
  12661  250825 2729558

This is not funny if you think that the file is 70Mb and the machine where I have my homepage hosted was already receiving lots of traffic.

So, I decided to move the Windows build to SourceForge (they have better infraestructure) and release a new 0.61 build. All the information of the new location is available in the gbrainy's Windows page.

jordi | Thursday 20 March 2008 - 5:11 pm | | Default | Two comments

Nova pàgina de projectes a Softcatalà

Aquests darrers dies hem estat treballant a Softcatalà en la migració de continguts estàtics a la MediaWiki. He aprofitat per reendreçar la pàgina de projectes on ara tenim els projectes en els que estem treballant a dia d'avui. Ha estat una bona cosa ja que hi havia moltes coses que estem fent que no estaven clarament documentades, com ara tots els subprojectes de Mozilla. També hem creat una pàgina amb els projectes que ja no invertim esforços.

Si veieu cap errada no dubteu en corregir-lo directament.

jordi | Monday 10 March 2008 - 1:43 pm | | Default | One comment

gbrainy 0.6

Here we have gbrainy 0.6, almost two months after the previous version. gbrainy is a brain teaser game and trainer to have fun and to keep your brain trained. What is new in version 0.6 from the NEWS file:
Version 0.6
* Implemented difficulty levels: easy, medium and master
* Complete revision of the texts
* 1 new calculation game and 3 new logic games
* Bug fixes
gbrainy 0.6 is available for download from:

    * http://www.softcatala.org/~jmas/gbrainy/gbrainy-0.60.tar.gz
       (md5sum b4addaca5a66504aff73612dfd64ecd0)

The new difficulty levels work very well with calculation and memory games since its complexity is correlated to level that the user is playing. It also work well for most of the logic games but for some of them is just not possible to honor it because the logic is what it is. You can additionally use the time in seconds to memorize the challenge setting in memory games to increase or decrease the difficulty.

My friend and workmate Sanjeev Nath, that is a native English speaker and someone with a great teaching background, has helped me to do a full proof-reading of the English of the application. The English now flows more naturally, some of the questions and answers are more precise and we have unified the terminology. As result of this work 20% (sorry translators) of the texts in application have changed. This is good not only for English speakers but also for other languages too since the original texts have better quality.

Until recently I have been releasing a version of gbrainy every month. Now that the application is playable, I'm going to produce a major version every three months. During these three months I will maintain a stable branch releasing fixes and updated translations. This will also reduce the pressure of people helping me to port gbrainy to other platforms and working on translations.

Thanks to everyone that has given help or feedback to this version: Siegfried-Angel Gevatter, Sanjeev Nath, Brandon Perry and all the translators.

jordi | Thursday 06 March 2008 - 6:54 pm | | Default | No comments

Les fundacions GNOME i Mozilla uneixen esforços

Llegeixo al lloc web del GNOME que la Fundació Mozilla i la Fundació GNOME uneixen esforços. La col·laboració entre ambdós projectes se centra en tres àrees:
  • La Fundació Mozilla estarà present a la junta de la Fundació GNOME ajudant a definir la direcció del projecte.
  • Mozilla continuarà el seu compromís d'integrar la plataforma GNOME amb les seves eines, incloent-hi el Mozilla Firefox
  • La Fundació Mozilla dóna 10.000 dòlars per a millorar l'accessibilitat de la plataforma GNOME.
Aquesta col·laboració serà força positiva ja que el Firefox és el navegador més usat a l'entorn GNOME. Al seu torn, GTK/GNOME en plataforma GNU/Linux sempre ha estat l'opció preferida des dels inicis pels desenvolupadors de Mozilla.

Personalment sempre m'he trobat molt còmode treballant amb el GNOME però penso que històricament li han mancat bones aplicacions. No ha sigut fins recentment que hem tingut aplicacions com l'F-Spot, el Tracker, el Tomboy o el GNOME-Baker. Aquest acord ajuda en un àrea on realment cal: disposar de millors aplicacions.

jordi | Wednesday 05 March 2008 - 1:15 pm | | Default | No comments

gbrainy 0.53 for Microsoft Windows

During the last weeks I have been trying to build a gbrainy's installer for Windows. I finally got some results. The installer packages gbrainy, its precompiled translations and a Mono 1.2.1 and GTK Sharp 2.8.3 stack. This is the Mono/GTK# version that worked better with gbrainy and is the same used by MonoDevelop on Windows too. The final package is 70Mb, that is far from more ideal but I really have no much time for rebuilding the Mono runtimes that I found that work well for gbrainy.

I have created a page with all the information on how to compile and create an installer for gbrainy in Windows. I also have published a gbrainy 0.53 installer for Windows.Once installed, gbrainy on Windows XP works pretty well. On Windows Vista there are a few problems but nothing that prevents from using the application. Obviously all this could not be possible with the great effort that the gnome, mono and cairo hackers made to make sure that these tools work well on Windows.

Remeber that is an experimental build.

jordi | Monday 03 March 2008 - 6:57 pm | | Default | No comments

Miscellaneous topics 01/03/2008

Some miscellaneous topics:
  • Alfresco Community Conference in Barcelona. The state of art open source content management system is having their European Alfresco Community Conference next 22nd of April in Barcelona, 10 minutes walking from my home! I have already registered for the full day.
  • Asolif is officially born. After lots of months of talks between different companies a Spanish Federation of free software companies has been established with the support of many other groups like CatPL in Catalonia. This is good news for all the small IT vendors that work with free software and face on a daily basis the same challenges.
  • Abiword and Google Summer of Code. I added some ideas into the coordination page and I also offered myself as a mentor (I already was back in 2005 for the Mono project). I hope that someone will be able to devote some love to the Windows Unicode port that I started (60% done I would say). If nobody takes into this one I'm considering taking some time off from work and doing it myself. Been still an ANSI application these days is embarrassing.
  • LinkAt is the Linux distribution for education build by the Government of Catalonia. I heard from my flatmate Jesús Corrius that their presentation at FOSDEM was a success. Version 2.0 is going to be released soon and they are already closing some bugs. Their are doing a terrific job, not only building the distribution but also creating training materials, courses and helping people to deploy it.
That's all for now

jordi | Saturday 01 March 2008 - 5:40 pm | | Default | Three comments