Nova memòria de traducció de Softcatalà en versió de proves

Antecedents

Des de fa anys publiquem la memòria de traducció de Softcatalà. La darrera versió de la memòria es va publicar a l'octubre 2009.  Des de llavors les traduccions han evolucionat molt: s'han fet moltes correcions, hem començat nous projectes i la terminologia ha evolucionat. Ens cal una actualització.

Els reptes actuals que tenim amb la memòria de traducció són:

  • Cal automatitzar la seva creació i que sigui automàtica
  • Cal facilitar-ne la seva consulta via web
  • Cal facilitar que els traductors pugin usar-la sobre fitxers ja existents
  • Cal possibilitar la creació de memòries a nivell de projecte

Versió de proves

Per tal de solucionar aquests reptes hem creat un conjunt d'eines per crear i mantenir les memòries de traducció Softcatalà. Les eines estan publicades sota llicència lliure al dipòsit translation-memory-tools de Softcatalà.

Existeix un fitxer anomenat projects.json on podem configurar fàcilment els projectes que són part de la memòria.

I per últim també tenim publicades una versió d'esborrany del que seran les noves memòries generades amb aquesta eina: https://github.com/Softcatala/translation-memory-tools/tree/master/latest-memories

Teniu interès en ajudar?

Si teniu interès en col·laborar o donar la vostra opinió tenim la llista de correu recursos on podeu participar i on coordinem la creació d'aquest i altres recursos per a traductors. També podeu escriure'm directament a jmas@softcatala.org

jordi | Friday 23 August 2013 - 08:49 am | | Default | No comments