Reflexions sobre els reptes de les consultores davant del programari lliure

Amb els darrers mesos he fet de freelance per a diverses consultores petites i mitjanes especialitzades en tecnologies de la informació. M'agradaria compartir algunes reflexions i observacions sobre el programari lliure en aquest entorns.

El context socioeconòmic en que ens movem està experimentant canvis de forma cada cop més accelerada. L'extensió d'Internet i les tecnologies de la comunicació i la globalització han dibuixat un nou marc canviant que té com efectes la reducció del cost de mà d'obra, la necessitat imperiosa d'innovar per poder assolir diferenciació, un augment de la competitivat de les empreses, i malauradament, una diferencia més accentuada entre nord-sud. Mentre que ara està en boca de tothom la deslocalització d'empreses cap a Xina o països de l'Est, realitats que semblen més llunyanes com l'externalització de projectes de desenvolupament de programari a l'Índia, comencen a ser una realitat a Catalunya. Vivim temps de forts canvis i l'únic que serà constant és el canvi.

Les empreses de consultoria es troben actualment en un període pos-esclat de la bombolla d'Internet (del 2001) que va suposar una desacceleració de les inversions en tecnologies de la informació. S'ha estès des de llavors un esperit entre els empreses clients de les consultores ser molt més curosos a l'hora de fer inversions en tecnologia.

Quan les empreses de consultoria que provenen del món del software propietari (pràcticament totes) miren el programari lliure afronten molts reptes. Anem a mencionar-ne alguns:
  • Manca de personal qualificat en tecnologies lliures. No només normalment disposen de poc personal format sinó que realment aconseguir especialistes amb experiència i coneixement no els hi resulta senzill (ni a empreses de desenvolupament tampoc).

  • Problemes legals. En boca de tots estan els possibles problemes legals que puguin sortir de l'ús i explotació de solucions lliures. Paradoxalment, la preocupació se centra més en violació de drets d'autor (cas SCO sense anar més lluny) que no tant en les patents de programari.

  • Marges de productes. Quan les consultores venen soluciones propietàries obtenen un marge important de les llicències (Oracle seria un cas típic). Amb el programari lliure aquest marge desapareix ja que la cadena de valor al programari lliure és completament diferent al programari propietari.

  • Profund desconeixement de les opcions lliures i el seu grau de maduresa. La majoria de consultores coneixen només dos o tres lliures importants però desconeixen les solucions existents per a nombrosos mercats verticals (per exemple, sistemes CMS, ERP o CRM) i el seu grau de maduresa.

  • Manca de marques conegudes. En el món de la consultoria hi ha un gran aversió al risc i es tendeix a buscar grans marques que recolzin solucions. El fet que no hi hagi marques (com Red Hat o Novell) per molts productes verticals crea desconfiança en front a les solucions lliures.
Molts d'aquests reptes neixen en part d'una visió on el programari es veu com simplement un producte com a conseqüència de l'estructura de la indústria del software que s'ha configurat amb els darrers vint anys.

A Catalunya, els responsables de tecnologia són poc innovadors i tenen una conducta seguidista (i per tant les consultores que els hi donen servei) i la seva compra té un fort component de senyalament (reputació, quota de mercat, etc). És freqüent que es parli de l'aposta de moltes administracions públiques pel programari lliure (en el sentit de grans organitzacions que han manifestat que l'implementarien), i en concret de la Generalitat de Catalunya, i com això realment no s'ha traduït en cap projecte important en tecnologies de la informació (es per tots sabut al sector que el CTTI renova i compra noves llicències de programari propietari regularment). En aquest sentit, la Generalitat té un paper important com a validador de les solucions lliures i pot ser una important referència pel teixit empresarial local.

El programari lliure és una bona oportunitat per a les empreses de consultoria per a aconseguir productes que aportin valor als seus clients i els permeti ser més competitius. Amb el marc canviant, la comodització creixent del programari a diferents segments, i els efectes del programari lliure a l'indústria no saber avaluar i aprofitar aquests avantatges és de clara miopia.

jordi Saturday 08 April 2006 - 2:45 pm | | Default

two comments

Jose

Hola, Jordi

Me han parecido muy interesantes tus reflexiones.

Te comento algunas noticias que, si es que no las conoces ya, creo te interesarán. Recientemente varios departamentos de la Generalitat han iniciado varios proyectos de desarrollo, algunos de un tamaño considerable, utilizando herramientas Java-J2EE open source como Spring-Struts-Hibernate… Las empresas principales son una “gran consultora” internacional y una pequeña y nueva consultora creo que “catalana”.

La mitad de mi experiencia profesional ha sido em empresas de desarrollo y la otra mitad (seis años) en la “gran consultora”. Desarrollando para distintas empresas, con herramientas propietarias (Visual C++) y con herramientas open source y alguna semi-propietaria con Java-J2EE .

Yo sólo he trabajado en desarrollo de software en Barcelona, y del exterior conozco muy poco por experiencia directa (un solo proyecto internacional). Casi todo lo que conozco es por lectura de libros, revistas, webs, etc., con lo cual no puedo realizar una buena comparación.

Pero “el patio es desolador”, muy especialmente en las consultoras. Salvo honrosas excepciones, mucho desconocimiento de cuestiones muy básicas y el interés por medrar es casi lo único que existe de analista hacia arriba. De analista-programador hacia abajo lo habitual es una mezcla de apatía y quemazón. Aunque aún queda gente que se interesa por su trabajo, las actitudes y aptitudes de las empresas no son precísamente las mejores para incentivar a la gente a mejorar sus conocimientos y cualidades. Y buena falta nos hace.

¿Crees que es posible en esta situación el incorporar a muestros conocimientos la amplia gama de herramientas open source? Habiéndo además cogido ya a mucha gente “a traspiés” el auge de la OO, el Java y el J2EE.

Sólo con jakarta.apache.org el interés que se ha de tener por aprender ya es importante…

Bueno, espero que tus impresiones sean más positivas que las mías ;)

Saludos,
Jose (un ex-punto de Paradise-BBS :)

Jose, (Email ) - 13-04-’06 00:11
Jordi Mas

Bé, jo no tinc una bola de vidre per fer previsions de futur. El que sí crec que es que clarament el programari lliure continuarà creixent en adopció. Això es traslladarà en més programes lliures, amb més base instal·lada, i amb més recursos. Crec que és una qüestió de temps. Poc a poc i bona lletra.

Jordi,

Jordi Mas, (Email ) - 25-04-’06 09:03
(optional field)
(optional field)

Remember personal info?
Small print: All html tags except <b> and <i> will be removed from your comment. You can make links by just typing the url or mail-address.