Cap a una federació d'entitats de defensa del programari lliure?

Durant els darrers quatre o cinc dies a la llista admpub de Softcatalà s'ha parlat de la necessitat d'unir esforços per defensar el programari lliure davant l'opinió pública i fomentar-ne el seu ús.

La idea que s'ha estat debatint és la creació d'una entitat de defensa del programari lliure que faci d'aixopluc en el panorama actual a Catalunya. Es parteix d'un moviment associatiu que recolza el programari lliure potser actualment de forma atomitzada. Per això, tot respectant les particularitats pròpies de cada grup, crear una entitat que pugui fer possible arribar el missatge del programari lliure allà on els grups actuals individualment no hi estan arribant.

He creat una pàgina que intenta recollir i organitzar les principals idees que s'han parlat aquestes dies. Seria bo que tothom que li sembli una bona idea participés a través de la llista admpub donés la seva opinió.

jordi Sunday 17 September 2006 - 5:15 pm | | Default

No comments

(optional field)
(optional field)

Remember personal info?
Small print: All html tags except <b> and <i> will be removed from your comment. You can make links by just typing the url or mail-address.