Entrevista a l'Indicador de Economía

El passat mes de desembre en van entrevistar al diari Indicador d'Economia de les comarques de Tarragona arran del meu llibre que publicat recentment Programari lliure i empresa a Catalunya. Us reprodueixo l'entrevista a continuació.

Quins són els avantatges que ofereix el software lliure a les empreses?


El software lliure ofereix grans avantatges per a les empreses, especialment per a les Pimes, i els empresaris se n'estan adonant. El primer gran avantatge és  que ofereix una flexibilitat més gran a l'hora d'escollir proveïdor. Hi ha molts distribuïdors diferents, i no tens la necessitat d'estar lligat a un proveïdor concret, i això lògicament a les empreses els agrada. Els costos són l'altre gran avantatge. Com que no has de pagar costos de llicència, que normalment representen un 30 per cent d'una solució informàtica, les solucions que utilitzen el codi obert resulten més econòmiques. Finalment, una altra de les coses que els agrada a les empreses és el fet que treballen amb estàndards oberts. Això significa que el fet d'adoptar una solució informàtica no et lliga a cap software ni a cap tecnologia concreta, sinó que pemeten la lliure convivència de programes diferents.

La gran capacitat d'adaptació d'aquest tipus de software és també un dels seus grans avantatges...

Evidentment. Els paquets estàndards que et venen són bastant limitants pel que fa a personalització. Si es tracta d'una solució de software privatiu, com que no tens accés al codi font, no la pots modificar. En canvi, si la solució és de lliure els informàtics la poden adaptar més a les teves necessitats concretes. Cada vegada els empresaris són més exigents en aquest sentit.

Malgrat els avantatges, el canvi a programari lliure pot resultar molt costós per a algunes empreses. Quins són els problemes que comporta la migració?

Jo sóc defensor del software lliure. Malgrat això, no crec que totes les empreses hagin de adoptar-lo necessàriament, especialment si es regeixen per motius econòmics exclusivament. Quan una empresa ja funciona amb un altre tipus de software, abans de canviar cal mirar si els avantatges que t'ofereix la nova solució compensen els costos de migració de totes les dades i de canvi de cultura entre els treballadors. Cal, doncs, ser prudents en aquest sentit. El software lliure no és la solució a tots els problemes, encara té mancances.

On la potencialitat d'aquest tipus de software és molt clara és en les noves empreses o projectes nous. Quan un empresari decideix crear un nou projecte hauria de tenir molt en compte els grans avantatges que li ofereix adoptar des del principi solucions lliures.

Quines són les perspectives de futur d'aquest tipus de programari?

Que el grau de penetració del software lliure en les empreses creixerà en el futur és una realitat que està avalada per molts estudis. Ara bé, jo no crec que totes les empreses acabin per adoptar aquest tipus de solucions. Més aviat, penso que el sector del software avança cap a una major diversificació on augmentaran les solucions lliures, però també altres basades en codi privatiu que ara tenen poca presència aquí com Machintosh i també amb el software com a servei, l'anomenat SaaS.

jordi Wednesday 03 January 2007 - 3:07 pm | | Default

No comments

(optional field)
(optional field)

Remember personal info?
Small print: All html tags except <b> and <i> will be removed from your comment. You can make links by just typing the url or mail-address.