Mapa de tendències al món per al 2007 i més enllà

La gent de Future Exploration Network i Nowandnext.com han creat conjuntament un mapa sobre les tendències (basat en el disseny del mapa del metro a Londres) més importants al voltant de deu eixos: societat i cultura, govern i política, treball i negocis, mitjans de comunicació, ciència i tecnologia, menjar i veure, medicina i benestar, serveis financers, entreteniment i transport i automoció.

Mapa de tendències

Aquest mapa intenta copsar gràficament quines són les tendències en aquests àmbits i quins punts d'interconnexió tenen. Dificílment cap mapa pot representar totes les variables de l'entorn actual on ens movem però és un mapa valuós des del punt de vista que en representa com a mínim algunes de les principals tendències.

Podeu baixar la versió completa del mapa en PDF que a més es troba sota llicència Creative Commons ShareAlike 2.5.
jordi Thursday 04 January 2007 - 10:21 am | | Default

No comments

(optional field)
(optional field)

Remember personal info?
Small print: All html tags except <b> and <i> will be removed from your comment. You can make links by just typing the url or mail-address.