Notícies relacionades amb el programari lliure en gallec

Fa bastants dies que arriben notícies diverses sobre dels avanços que es van produïnt en quant al programari lliure en gallec.

A mitjans de desembre es va publicar l'informe Software Libre nas Entidades de Galiza no ano 2006 que s'afegia a altres informes publicats també des de ManComun sobre el programari lliure a Galícia. L'informe basa les seves conclusions i recomanacions sobre els resultats d'un gran nombre d'enquestes realitzades. Conclou que:
  • L'ús del programari lliure és del 58% al món de l'empresa TIC, 32% als concellos, 20% als centres d'ensenyament i un 10% a la PIME.
  • Més del 50% d'entitats enquestades preveuen augmentar el seu ús i estan obtenint resultats positius.
  • Les entitats que usen programari lliure mostren un grau de satisfacció de 7,1 sobre 10 en l'ús d'aquest tipus de programari.
  • Els responsables municipals donen una importància de 2,8 sobre 10 al programari lliure mentre que donen un 7,2 sobre 10 a aspectes relacionats amb Societat de la Informació.
  • L'ús de la llengua gallega és anecdòtic al món empresarial i reduït al sector públic. Només està present en un 3% de les aplicacions per a PIME, 9% d'aplicacions d'ús a empreses TIC, un 37% al centres d'ensenyament i un 57% als concellos.
  • Els dos motius principals per no adoptar programari lliure són el desconeixement (63%) i la manca de formació (58%).
Molt preocupant l'escàs ús del gallec que té encara al sector privat i sorprenent la poca penetració que té encara el programari lliure al món PIME. A l'octubre passat vaig publicar un apunt sobre la meva impressió sobre la situació actual del gallec a la informàtica.

A principis d'aquesta setmana la Secretaría Xeral de Política Lingüística va fer pública una convocatòria per incentivar a les entitats privades sense afany de lucre a treballar per la millora del gallec. La convocatòria recull un apartat per a iniciatives en l'àmbit de les noves tecnologies.

A les acaballes d'aquesta setmana el Consello da Xunta ha publicat el nou pla estratègic per la Societat de la Informació que dibuixa com a eixos principals l'ús d'estàndards oberts, el programari lliure i el desenvolupament de la llengua gallega.

I per últim, des fa pocs dies el meu llibre en gallec Software libre. Tecnicamente viábel, economicamente sostíbel e socialmente xusto s'ha publicat en línia i es pot baixar ja des de la Xarxa i que fins a dia d'avui s'ha repartit en bastants esdeveniments a Galícia.
jordi Saturday 13 January 2007 - 7:29 pm | | Default

No comments

(optional field)
(optional field)

Remember personal info?
Small print: All html tags except <b> and <i> will be removed from your comment. You can make links by just typing the url or mail-address.