Proposta de normalització del dígraf de la ela geminada

Avui llegint El Punt he trobat al Presència un article sota el títol el caràcter oblidat. L'article parla de la iniciativa que estan impulsant dues persones, en Toni Romero i Marc Antoni Malagarriga, per tal de demanar l'estandarització de l'ela geminada.

El problema rau en que avui en dia aquest dígraf no consta com a tal en pràcticament cap codificació de caràcters, incloent-hi la Unicode, sinó que es composa com la combinació de tres caràcters (ela més punt volat més ela). A part dels arguments que esgrimeixen els autors, el fet que de que no sigui un únic caràcter té també conseqüències tècniques addicionals (entre d'altres): molts algorismes de separació de paraules no reconeixen el punt volat com a caràcter vàlid (separant malament les paraules) i molts programes són incapaços d'ordenar correctament frases amb ela geminada ja que ho consideren tres caràcters i no pas un.

Remenant per Internet he trobat la Lletra de convit per la Ela Geminada (així com la ponència Desenvolupament d'una eina correctora d'Eles Geminades per a documents PDF) en la que els autors argumenten la necessitat d'un caràcter especial per la ela geminada. Com a exemple dels problemes que causa no disposar d'aquest caràcter citen una conversa entre en Jesús Corrius i jo mateix (de l'any 2003) sobre la compatibilitat amb la ela geminada en l'Openoffice.org (quelcom que fins la versió 1.1 no va funcionar bé). També en aquest sentit interessant la feina d'en Jordi Mallach per incloure compatibilitat als servidors X11 per aquest dígraf. Ara he recordat que a principis del 2005 vaig arreglar l'Abiword perquè l'algorisme de separació de paraules funcionés bé amb el punt volat.

Tal com expliquen els autors, una bona solució seria que el consorci Unicode reconegués la ela geminada com a caràcter. Quelcom que trobo del tot encertat. On cal signar?

Actualització 10/4/2007
Penso que els problemes de la ela geminada es poden dividir en tres àrees:
  • Tipogràfics. De les dificultats que presenta la correcta representació de la grafia ela geminada. En Josep Maria Pujol i els autors de la carta de convit parlen extensament.
  • Lingüístics. Implicacions del fet que d'usar tres caràcters o un. Com apunta en Xavi en quant a la partició sil·làbica o bé d'ordenació (cella s'ordena abans que cel·la).
  • Informàtics. Implicacions de l'ús d'un caràcters o tres per representar la ela geminada en algorismes de partició de mots, ordenació de paraules.
Des d'un punt de vista tipogràfic sembla bastant clar que un sol caràcter seria molt convenient. Des del punt de vista informàtic simplificaria clarament el procés del mots. Des d'un punt de vista lingüístic, l'únic aspecte seria la partició del mot tal com apunta en Xavi.

En qualsevol cas, aquesta és la meva opinió estaria encant de sentir-ne la de l'Institut d'Estudis Catalans o algun expert en la matèria.

jordi Monday 09 April 2007 - 12:49 pm | | Default

five comments

Francesc Dorca

Jordi, podries corregir l’enllaç de l’article del Presència?

L’enllaç actual apunta a un reportatge sobre dirigibles.

Francesc Dorca, (Email ) - 09-04-’07 23:13
xavier caballe

Jo crec que això no seria bo… complicaria encara més la separació sil·làbica: a més de separar paraules caldria substituir caràcters.

Agafa col·legi: té tres sil·labes: col, le i gi. Si canvies el “l·l· per un únic caràcter, en fer la separació sil·làbica o de paraules hauràs de fer la substitució.

Amplio la meva opinió a http://caballe.cat/2007/04/10.html#a8661

xavier caballe, - 10-04-’07 15:30
Jordi Mas

Francesc,

Perdó per retard (els autors també m’ho han fet notar) he arreglat l’enllaç a l’article original. Gràcies.

Jordi,

Jordi Mas, - 18-04-’07 20:31
Epíleg

A veure, per un costat estic totalment d’acord que l‘ús que es fa de l’ela geminada és, en molts casos, totalment incorrecte. guió, punt normal, etc. el que comporta que en temes d’indexació de paraules, correcció ortogràfica, etc. plantegi seriosos problemes. Però a mi em sembla que, amb el que algú anomena «ela geminada mutilada» o sigui, «ŀ» en un sol caràcter, queda resolt el problema i que amb la creació d’una ela geminada com a caràcter únic en genera com a mínim un altre. Si la ela geminada ha de tindre, entre d’altres característiques, la mateixa distància entre les eles que la d’una doble ela, llavors paraŀlelament s’haurà de demanara la creació d’un nou caràcter, l‘«ll», si no serà impossible fer que dues eles tinguin el mateix ample que el del nou caràcter ela geminada, estic parlant de tipus de lletres amb ample fixe.

Epíleg, (Email ) - 19-04-’07 21:23
Marc Antoni Malagarriga i Picas

Faig aquest comentari com a un dels responsables d’aquest projecte de restitució tipògràfica de la Ela Geminada.

El ‘problema’ de la separació sil·làbica del final de ratlla és un tema secundari en aquesta proposta.

És un tema secundari per que la lògica de separació de paraules a final de ratlla la fan els algorismes de composició de cadascun dels programaris que treballen amb text, i no pas el propi fitxer de tipus de lletra (Fonts PostScript, TrueType, OpenType). La correcció que proposem és la que ja lamentava Pompeu Fabra…
http://femfum.com/PDF/ElaGeminada/PF_CF_..
…i finalment va aconseguir corregir amb els caràcters metàl·lics de l‘època (tipografia mòbil i Linotípia). Pura tipografia!

Creiem que va errat qui plantegi com a greu problema la dificultat de separar un caràcter d’una sola peça, en dos més, quan es troben amb el cas del final de ratlla. Doncs no hi veig gaire diferència de complexitat (parlo a nivell de l’algorisme) amb el que ara ha de computar 3 caràcters (L + · + L) per separar-ne només dos a final de ratlla (fins hi tot diria que ha de ser + senzill!). Això diu molt poc d’un algorisme de separació de paraules (o de qui l’ha escrit).

Per ironies de la història, tenim el caràcter mutilat ‘L·’ (Ldot) homologat a Unicode gràcies a la màquina d’escriure elèctrica (i a un Reial Decret de 1985) que, com a eina de composar textos, treballava en espais fixos i no podia anar més enllà de la ‘Ela’ i el ‘Punt Volat’ en una sola pulsació. Estem davant d’un nyap tipogràfic i la ‘Ldot’ no ens soluciona el problema. A Unicode hi anem a demanar un canvi: la ‘L·’ per la ‘L·L’, i això no és nou doncs ja ho teniem (i ho tenim) amb els tipus mòbils i la Linotipia. Tipografia de tota la vida!!

Marc Antoni Malagarriga i Picas, (Email ) - 20-04-’07 09:10
(optional field)
(optional field)

Remember personal info?
Small print: All html tags except <b> and <i> will be removed from your comment. You can make links by just typing the url or mail-address.