Nous articles d'informàtica a la segona edició del DIEC

El passat maig es va presentar el DIEC2, 12 anys després de la primera edició oficial. Pocs dies després de ser publicat vaig demanar a l'IEC, al TERMCAT i a diversos serveis lingüístics la llista de nous termes acceptats a la nova edició. Finalment l'Anna Grau ha aconseguit la llista completa de nous articles. D'informàtica tenim els següents nous quinze termes acceptats:
1. ciberespai m. Espai virtual en què els internautes interaccionen mitjançant una xarxa telemàtica.
2. clicar v. intr. Pitjar un botó del ratolí d’un ordinador per tal de validar una ordre.
3. domòtica f. Disciplina que s’ocupa de la concepció i de l’aplicació d’automatismes en les instal·lacions dels habitatges.
4. emoticona f. Símbol gràfic que generalment evoca un rostre humà amb diverses expressions, emprat per a expressar estats d’ànim en els missatges tramesos per una xarxa telemàtica.
5. encriptar v. tr. En inform., xifrar basant-se en algorismes matemàtics.
6. gigaoctet m. Unitat de capacitat de memòria equivalent a 1.024 megaoctets.
7. internauta m. i f. Usuari de la xarxa informàtica Internet.
8. mòdem [angl. modem, que prové de la sigla MODEM, ‘modulator-demodulator’] m. Dispositiu que converteix els senyals digitals en senyals analògics, i viceversa, per a transmetre’ls per via telefònica o radiofònica.
9. multiplexar v. tr. Compartir un canal per a la transmissió simultània de diferents dades.
10. navegador m. Programa informàtic utilitzat per a navegar.
11. píxel m. Unitat mínima d’informació en què resulta dividida una imatge en sotmetre-la a un escombratge electrònic.
12. videoconferència f. Reunió en què els participants, físicament allunyats, estableixen la comunicació rebent i enviant les imatges i el so a través de línies de comunicació.
13. vòxel m. Unitat mínima d’informació d’una imatge tridimensional.
14. web [angl. web, que prové de la simplificació de World Wide Web] m. 1 Sistema basat en l’ús de l’hipertext, que permet cercar informació a Internet. 2 Lloc web. 3 f. Pàgina web.
15. xat m. 1 Comunicació simultània entre diverses persones a través d’Internet. Participa en el nostre xat! 2 Pàgina web en la qual es duu a terme un xat. El funcionament del xat és senzill.

Hi ha realment alguns clàssics. Xat inicialment va ser normalitzat com a tertúlia pel TERMCAT però finalment va ser acceptada també la forma xat que sempre ha estat la d'ús popular i més estesa. També tenim clicar que durant molt anys no va ser acceptada i s'havia de dir fer clic. Finalment, podem fer clic o clicar una icona. Termes comuns com correu electrònic, full de càlcul, disc òptic, processament de textos ja hi eren presents des de la primera edició.

Malgrat que estem una mica més normalitzats penso que es podria haver estudiat l'acceptació d'alguns termes nous addicionals que són d'ús molt freqüent i que s'empren regularment en els mitjans de comunicació: bloc, enllaç, programari lliure o reproductor digital. Potser per a la propera edició. Per cert, la versió electrònica del DIEC encara no ha estat actualitzada ja es troba actualitzada i aquests nous termes encara no hi són presents.
jordi Monday 16 April 2007 - 2:21 pm | | Default

No comments

(optional field)
(optional field)

Remember personal info?
Small print: All html tags except <b> and <i> will be removed from your comment. You can make links by just typing the url or mail-address.