Publicat el vídeo de presentació de Parla.cat

Vaig parlar fa uns mesos que la Generalitat de Catalunya ha invertit 4.365.000 euros en la creació d'un curs de català en línia.  Fa pocs dies s'ha publicat el vídeo de presentació on es pot veure com serà la futura web i curs de català en línia.

jordi Thursday 08 November 2007 - 3:03 pm | | Default

One comment

Ignasi

4 milions d’euros, dius?!!? Vaig parlar fa mesos amb gent de l’Institut Ramon Llull, que estaven ajudant en el projecte, no ho vaig veure massa clar: projecte institucional, lent en desenvolupament, molta gent implicada, retards d’execució,… A partir d’un cert nivell, seran cursos de pagament i crec que no hi tenen eines de videoconferencia… Bé, esperarem a que sigui públic. Jo, per la meva banda, he creat http://www.parlacatala.org amb pressupost zero i ja hi tenim gairebé 500 persones, entre voluntaris i estudiants!

Ignasi, (URL) - 03-04-’08 10:09
(optional field)
(optional field)

Remember personal info?
Small print: All html tags except <b> and <i> will be removed from your comment. You can make links by just typing the url or mail-address.