Entrevista a l'Internauta pels 15 anys de Softcatalà

Ens entrevisten al Xavi Ivars i a mi mateix a l'Internauta pels 15 anys de Softcatalà.

Parlem de l'història de Softcatalà, de com a evolucionat el català aquests anys, i els reptes que té el català les noves tecnologies. Millor l'escolteu :)

jordi Friday 11 October 2013 - 08:12 am | | Default

No comments

(optional field)
(optional field)

Remember personal info?
Small print: All html tags except <b> and <i> will be removed from your comment. You can make links by just typing the url or mail-address.